Hitbenhat jellemzők

Hinni a templomban kell! - szoktuk kioktatni azt, aki hiszékenysége kapcsán - realitásokon alapuló világunkban - pácba kerül. Sokunknak a hitről a vallásosság jut eszébe, pedig a hit egy olyan - ideológiától független - gondolati tevékenység, amiről nincs kétséget kizáró megtapasztalásunk. "Önbecsapás vagy életjavító technika, alkotóerő a hit? Mindegy, hogy miben, hogyan hiszünk? Hogy optimisták vagy pesszimisták vagyunk? A kalandos, fordulatos regényben egy mai átlagember életét írom le, hogy mikor, minek hatására, miben hitt, és ezzel mire jutott. A legkülönbözőbb élethelyzetekbe kerül a főszereplő, a könyv végigolvasása egyben beavatás, és elvezeti az olvasót oda, ahová a főhős eljutott."