Hitler fia jellemzők

Kedves Olvasó, mielőtt úgy döntene, hogy elolvas egy olyan, majd két évtized alatt készült riportot, mely egy család múltját mutatja be, meg kell hogy ismerje az indíttatást.
Mint szerzőnek, földünk harmadrészén ismerik műveimet, de azok szigorúan szakmaiak, szorosan az építészethez kötődve.
Azért, hogy a riportig eljutottam, az érdeklődésem, a mindenre kíváncsi ember okolható. Oka pedig kézenfekvő: a világban az adott helyre el kell menni. Ha pedig elmegyek, akkor bizony a köztes időket kitöltöm turistáskodással.
Ez a riport is így született, mert úton voltam éppen a szakmai bemutatók között, amikor egymásra találtunk riportalanyommal.
A riportalannyal barátságba kerültem annyira, hogy az évek során több hetet kitevő időt töltöttünk együtt távol Európától.
Riportalanyom büszke önmagára, amellett istenfélő embert, ezért volt benne szorongás: úgy érezte, jobb, ha nem egy katolikus pap gyóntatószékének sötétjébe, hanem riportban mondja el az élet által ránehezedő terheket, és ha van köztük, mely részéről bűn, akkor azt most és itt akarja meggyónni.
A kikötés fontos passzusa volt, hogy neve és lakhelye nem hangozhat el. Azt javasoltam, hogy riportbeli nevük az eredetihez hasonló legyen, míg lakóhelyül Floridát szerepeltessük.
Kikötés volt még, hogy nyomdai kiadásba csakis élete után kerülhet.