Hittel a jövőbe jellemzők

Jelen kötet a szerzőnek a szociológia oktatása során bemutatott gondolatait összegzi szakterületenként.