HOGY IS VAN EZ ANGOLUL? jellemzők

Ezt a kötetet elsősorban legalább alapfokú angol nyelvismerettel rendelkezők számára állítottam össze azzal a szándékkal, hogy megkönnyítsem a mindennapi nyelvhasználat elsajátítását és a középfokú angol nyelvvizsgára való felkészülést. Angol anyanyelvűként; Magyarországon több éves nyelvtanítási gyakorlat során szerzett tapasztalatom alapján; segítséget kívánok nyújtani a magyar anyanyelvűek angol nyelvtanulásához.Általános igényként jelentkezik az angol nyelvben legújabban használatos, a mai követelményeknek megfelelően értelmezett szókészlet, szó; és kifejezés-gyűjtemény. Ezt az igényt igyekszik kielégíteni ez a könyv, mely tartalmának megtanulása és alkalmazása a korszerű angol nyelvtudás érdekében ma már nélkülözhetetlen.Ez az összeállítás tulajdonképpen feladatlap és szótár gyűjtemény, amely a szókincsbővítést öntevékeny tanulással, gyakorlással és önellenőrzéssel teszi lehetővé. A könyv felépítése biztosítja a könnyű használatot. Előnye, hogy tanári felügyelet nélkül, szabadidőb