HOGY JOBBAN ÉRTSÜK A HUSZADIK SZÁZADOT - KONFERENCIÁK 2012-2013 (KORRAJZ 2013) jellemzők

Diktátorok és „küldetéses” emberek láthatók a XX. Század Intézet legújabb évkönyvének címlapján. Az immáron több mint tíz éves múltra visszatekintő tudományos műhely a közelmúltban a budapesti Francia Intézettel, illetve a Kommunizmuskutató Intézettel közösen több konferenciát szervezett, hogy – az alcímnek megfelelően – „jobban értsük a történelmet”. Kiadványunk négy nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza.A tematikát a diktatúrák, vezetőik és azok elszánt ellenfelei szolgáltatták. Joszif Visszarionovics Sztálin halálának hatvanadik évfordulója alkalmat kínált arra, hogy magyar és külföldi szakértők elemezzék a sztalinizmus elméletét és gyakorlatát, különös tekintettel annak magyarországi sajátosságaira. Wojciech Jaruzelski tábornok volt a lengyel kommunista párt főtitkára, amikor Lengyelországban bevezették a hadiállapotot. Az emiatt ellene indított büntetőeljárás buktatói mindennél jobban jelzik, hogy milyen nehezen halad a múlttal való leszámolás ügye régiónkban. Hogy egy mag