Holt lelkek nyomában jellemzők

A szerző a Zemplén megyei Mádról került a II. világháború idején a budapesti orvosi egyetemre, ahol a legendás hírű Kiss Ferenc professzor közeli tanítványa volt. Mestere világhírű anatómusként, egyszersmind hitvallásos keresztényként tevékenykedett. Ezt követve végzett áldozatos, önkéntes és hatalommal is szembeforduló orvosi munkát a Hortobágyra deportált, a Dévaványára kitelepített szerencsétlen emberek között, vállalt kétkezi építő munkát a lengyel Nowa Huta bányászváros egyik katolikus templomának felépítésében, személyes orvosi missziót a kilencvenes évek elejének jugoszláviai belháborújában, tett jóformán illegális látogatást a romániai zsarnokság elnyomó hatalma alatt vergődő Erdélyben.
Visszaemlékezési minderről abban a meggyőződésben számolnak be, miszerint nem a személyes karrier vagy éppen a nyugalomban végzett munka a fontos, hanem az önkéntesen betöltött küldetés: az orvos és a keresztény ember küldetése.