HOMMAGE Á KOSÁRY DOMOKOS jellemzők

„Történészpályája tüneményesen indult. Egy év múlva már tanára az elitiskolának. Aztán 1949-ban megfosztották az állásától, az egyetemen sem taníthatott tovább. Félárnyékban vagy annál is rosszabb helyzetben kellett megőrizni, ahogy lehet, úgy hasznosítani cselekvő szellemét. Hadd mondjam mégis: kezdettől fogva kezére járt a történelem. Nemcsak azzal, hogy teret kínált neki. Azzal is, hogy elgáncsolta, hogy másokat talán megroppantó sorsot szabott rá. De rajta, úgy tetszik, nem fogott a rontás. Inkább mintha megsokszorozta volna amúgy is hatalmas energiáit. Az első világháború után, 1919-ben családjának huszonnégy óra alatt el kellett hagynia szülővárosát, Selmecbányát. Ez volt a család külön-Trianonja. Merthogy anyai nagyapja, Réz Géza rektora volt az ottani Bányászati és Erdészeti Akadémiának, és Csehszlovákiából áthozta az intézményt Sopronba. Ebből akár családi földcsuszamlás is lehetett volna. A gyökereket, akárhogy is, el kellett szakítani. De a gyerek Kosáry Domokos előtt a hirt