Horthy - Kádár jellemzők

Sándor György magyar tanár, korábban rádió és televízió műsorok szerkesztője. A XX. század máig ható két politikusa, Horthy Miklós és Kádár János gyakorlatában vet fel érdekes hasonlóságokat Machiavelli segítségével. Max Weber, Le Bon, Freud szólnak a politikus és a tömeg kapcsolatáról. A szerző bizonyítja, hogy a globalizáció már az őskor óta tart, és a nagy technikai, tudományos forradalmak viszik előre. Arisztotelésztől Marxon át a ma tudósainak legjavára támaszkodik a kérdések megválaszolásában. Elgondolkodtató témák, érdekfeszítően, közérthetően.
A könyvhöz Vitray Tamás írt előszót.