Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák jellemzők

A tanulmánykötetben feldolgozott témák történeti íve a 16-tól a 20. századik terjed. A mû- központú dolgozatok (Marko Maruliæ 1501-bõl való Judit címû eposza, Ivan Mažuraniæ Holt tõkék címû regénye stb.) után a kilenc évszázados horvát-magyar irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik a szerzõ. Ezeket a tanulmányokat ugyancsak kapcsolattörténeti dolgozatok követik, de már egy újabb déli szláv irodalom: a szerbek magyarságképét állítva a vizsgálódás középpontjába. Tankönyv ma e témakörökbõl nem áll rendelkezésre, így a kötet elsõsorban az egyetemi oktatásban hasznosítható, de haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklõdõ olvasók is.