Hózsoltár jellemzők

Christine Busta (1915-1987) osztrák költőnő, prózaíró, gyermekkönyvek szerzője. Versei egyszerű költői formáikkal tűnnek ki. Költészetében alapvetően a humánum dominál, de versei a természettel való bensőséges kapcsolatról is tanúskodnak. Mindig az emberhez szól és mindig emberien.
Lírája nyelvteremtő ereje, érzelem- és gondolatgazdagsága mély vallásossága révén mutatkozik meg. Az Isten és a felebaráti szeretet költője, aki egy dogmák nélküli katolicizmust képvisel. Vallásos költészetének különös sajátossága, hogy a biblikus, keresztény utalásokat gyakran panteista, antik-mitikus motívumok szövik át.
Költészetét nem lehet merev stíluskorszakokra felbontani: az expresszionizmustól a nyolcvanas évek irányzataiig minden megtalálható benne.
Ez a válogatás a kilenc kötetben megjelent költői életműből készült.