Humánbiológia jellemzők

E tankönyv elsősorban egyetemeink és főiskoláink biológia szakos tanárjelölt és biológus, valamint orvostan hallgatóinak, továbbá a posztgraduális képzésben résztvevő tanároknak, orvosoknak kíván segítséget nyújtani azáltal, hogy a humán növekedéssel, fejlődéssel kapcsolatos legfontosabb elméleti ismereteknek, kutatási eredményeknek olyan mélységű és terjedelmű rendszerezett ismertetését tartalmazza, amilyen az egyetemeken, főiskolákon oktatandó "humánbiológia" kollégium egy részanyagának felel meg.