Hűség a szabadsághoz! jellemzők

Turcsány Péter, a közismert költő, író és előadó a 2002-től 2012 tavaszáig egybegyűjtött és elrendezett írásainak könyvében az újraegyesítő nemzeti akarat és a magyar kulturális tradíciók újrafelfedezésének apostolaként elemez, perel és lázít. Minden írásában érezhető a költő, a költői megfogalmazás ereje, de ott van a közösségért felelős politikai gondolat is.
Tanulmányainak, beszédeinek és naplószerű vallomásainak hangja, stílusa és életszemlélete egységes. Összehasonlíthatatlanul dinamikus, igazságkereső és láttató ez a nyelv, amely ragadozó madárként kapja fel szellemi portyájának tárgyait, hogy az olvasó kezére szállva a nyugodt elemző tekintet is megtalálhassa az általa vizsgált jelenség, illetve szépírói munka értelmét és szépségeit.
A különböző műfajú megszólalásokban végigvonul a Wass Albert életművével történt elmélyült foglalkozás fölszabadító és szemléletformáló hatása...