Husserl és a Logikai vizsgálódások jellemzők

Edmund Husserl Logikai vizsgálódások című írása a XX. század egyik legmeghatározóbb filozófiai műve, a modern európai filozófia egyik kiindulópontja. Ezzel a művel született meg a fenomenológia, melynek képviselői, Heideggertol Derridáig újra és újra visszatértek a Logikai vizsgálódásokhoz. Husserl műve nem csak a kontinentális filozófia módszerére és nyelvére gyakorolt maradandó hatást, hanem ismeretelméleti és tudatfilozófiai eredményeit az analitikus filozófia is kezdi felfedezni. Magyar nyelven elsőként ez a kötet közöl terjedelmes szemelvényeket a Logikai vizsgálódások kulcsfontosságú részeiből és a művet értelmező tanulmányokat Bacsó Béla, Schwendtner Tibor, Vajda Mihály, Tőzsér János, Ullmann Tamás, Jani Anna, Varga Péter András és Zuh Deodáth tollából. A kötetet egy részletes bevezető, Husserl korabeli és későbbi visszatekintései és Dieter Lohmar kommentárja teszik teljessé.