I.FERENC JÓZSEF ÉS A MEGTORLÁS jellemzők

A történeti irodalomban máig is viták folynak arról, hogy milyen felelősség terhelte I.Ferenc Józsefet abban, hogy a szabadságharc leverését követően 1849 őszén olyan véres megtorlás következett. Az uralkodó felelősségét csak a Monarchia összeomlása után lehetett vizsgálni titkos levéltári anyagok megnyílásával. A kötet több alfejezetben, a korábbi és újonnan előkerült iratok alapján vizsgálja a kérdést.