I. (HUNYADI) MÁTYÁS - MAGYAR KIRÁLYOK ÉS URALKODÓK 13. jellemzők

Mátyás király nem volt tagja semmilyen dinasztiának, ismert uralkodócsaládnak. Egyszerűen Hunyadi volt, nagyapja szinte névtelen kisnemes, apja is eléggé „lentről” kezdte a pályafutását, míg magasra nem jutott. A törökverő Hunyadi János kisebbik fia – akár egy mesében – még 15 éves sem volt, amikor a körülmények összjátéka folytán a trónra került. Eleinte mindenki úgy tekintett rá, mint gyámoltalan gyermekre. Még a legbizalmasabb emberei sem sejtették, mi lakozik benne – és lám, egyszerre csak felszárnyalt, szédítő magasságokba.Sem előtte, sem utána nem volt még olyan királyunk, aki ennyire ismerte volna a népét.