IANI PANNONII OPERA QUAE MANSERUNT OMNIA I. - EPIGRAMMATA jellemzők

Ezzel a kötettel a Balassi Kiadó felvállalta a hosszú idő óta várt modern kritikai kiadás közreadását. A sorozat első kötete Janus mintegy ötödfélszáz epigrammájának (ideértve minden, nem disztichonokban írt rövidebb költeményt) latin szövegét hozza szövegkritikai jegyzetekkel. A versek keletkezésük kikövetkeztethető rendjében sorakoznak, azonosításukat a kéziratokban és a korábbi kiadásokban részletes táblázatok könnyítik meg. A függelék tartalmazza a Janus részvételével létrejött verses levélváltásoknak idegen szerzőktől írt darabjait. Az antik és reneszánsz szerzőkből összegyűjtött párhuzamos helyek a versek megértését és értékelését egyaránt elősegítik. Az angol nyelvű bevezetés részletesen tárgyalja a kutatástörténetet és a szöveghagyomány történetét, ismerteti a teljesség igényével föltárt kéziratos és nyomtatott forrásokat. A kötetet a verskezdetek mutatója és kéziratos s nyomtatott forrásokból vett illusztrációk zárják. Sajtó alá rendezte Mayer Gyula.