IDEGEN SZAVAK SZÓTÁRA - OSIRIS DIÁKSZÓTÁR - jellemzők

Az Osiris Diákszótár sorozat harmadik köteteként megjelenő Idegen szavak szótára a más nyelvekből származó szavak, nyelvi kifejezések jelentéséről, kiejtéséről, eredetéről tájékoztat. Megjeleníti a magyar nyelvközösségnek, főképp a fiataloknak a világról való tudását és önismeretét, azt a módot, ahogy az egy közösségbe tartozók szavakban, beszédben együtt élnek, cselekednek és feldolgozzák élményeiket. A szótárban bemutatott szavak válogatásában a következő szempontok érvényesültek: 1. az általános, klasszikus műveltség legfontosabb idegen szavai; 2. a középiskolában tanulandó ismeretek idegen szavai, továbbá egyes új szakmák, tudományágak (pl. a számítástechnika) fontos kifejezéskészlete; 3. a diákság korosztályra jellemző életmódjának, mindennapi tevékenységének, valamint a globalizáció és az informatikai társadalom mai idegen szavai. A kötet Tolcsvai Nagy Gábor előző munkáján (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 2.) alapul, annak rövidített, diákok számára készített változata.