Identitás és kultúrális idegenség jellemzők

Ez kötet az irodalomtudományt és a bölcsészeti stúdiumokat egyre inkább magába olvasztani igyekvő kultúratudományokat kívánja egymáshoz közelíteni. A művelődés szerkezetének szakok közötti jellegére azonban az irodalmi érdeklődés távlatából kérdez rá , miáltal elkerülni igyekszik azt a hibát, hogy előfeltevéseit, ismereteit feladva behódoljon egy sikeres, közérthető és piacképes, de sokszor felületes és ingadozó teljesítményt nyújtó tudományos világnézetnek. A kötet ismert és tapasztalt tudósoktól, illetve fiatal kutatóktól származó tanulmányai ezt az összetett feladatot mindenekelőtt az idegenség irodalomtörténeti és -elméleti alakváltozatainak bemutatásával járják körül.