IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI JOGSZABÁLYOK - 2013. JANUÁR 2. jellemzők

Igazságszolgáltatási jogszabályok- 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról- 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról- 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről- 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályárólHatályos: 2013. január 2-tőlSzerkesztette: dr. Gaál József KrisztiánA szerkesztés lezárva: 2013. február 2.