IGÉNYESEN MAGYARUL - A HELYES KIEJTÉS KÉZIKÖNYVE jellemzők

Wacha Imre a stilisztika, a szótárírás, a retorika ésaz igényes beszéd művelője. Előbb az MTA NyelvtudományiIntézetének munkatársa, majd az ELTE ésa Kodolányi János Főiskola tanára. Évtizedeken áta Magyar Rádió és a Magyar Televízió beszédtanára.A helyes, igényes kiejtés, a beszédnorma, a beszédstílus,a hangzó stílus kérdéseiről számos tanulmánya jelent meg. Ezek egyrészének anyagát is tartalmazza A szöveg és hangzása című tanulmánykötete.A korszerű retorika alapjai című kétkötetes munkája gyakorlati és kommunikációközpontúalapvetés. Elekfi Lászlóval írt könyve, Az értelmes beszédhangzása a mondatfonetikai eszközök használatának részletes feldolgozása.A jelen kötet a hangoztatás elemeitől, a hangoktól a mondatokon, mondatkapcsolatokonát a szövegekig vezeti el az olvasót. A nyelvnek azokat a fontoshangzásbeli eszközeit tárgyalja, amelyekkel a nyelvileg jól megformált és kimondotthangsorok hordozta tartalmat érzékletessé, pontosabbá tesszük. Tudjuk,ugyanezek – a tiszta hangképzés, a hang