II. János Pál jogfilozófiája jellemzők

A jogfilozófia világában nem beszélhetünk egyetértésről a különféle irányzatok között. A természetjog-eszme, mely a sztoikus filozófusok kora óta számos változáson és keresztény szellemű fejlődésen ment át, sokáig közkincse volt az európai jogfilozófiai gondolkodásnak. Jelenleg azonban a világ jogászainak többsége pozitivista alapon, vagy külön filozófiai reflexió nélkül végzi munkáját. Grocholewski bíboros II. János Pál pápa tanítását tartja szem előtt, amikor keresztény szellemiségű jogfilozófiát tár elénk. Műve kiválóan alkalmas arra, hogy mind a világi, mind az egyházi joggal foglalkozók bizalmat és eligazítást merítsenek belőle korunk gyakran változó szellemi irányzatainak útvesztőiben.