II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai jellemzők

Könyvünk címlapjáról sokunk számára ismeretlen, soha nem látott arcok tekintenek ránk. Ők a Rákóczi- szabadságharc azon katonai vezetői közül valók, akikről fennmaradt valamiféle ábrázolás. Sokuknak azonban nem csupán a portréját, de még az életútját sem ismerjük. Jelen kötet ezt a hiányt szeretné pótolni. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet munkatársa, a Rákóczi-kor kutatója arra vállalkozott, hogy bemutassa a kuruc hadsereg tisztikarának kialakulását, ezen belül is a felső katonai vezetés létrejöttét és hierarchiáját. Áttekintést ad a tábornoki és brigadérosi kar formálódásáról, nyomon követi a magasabb parancsnoki rendfokozatok bevezetését, a szabadságharc időszakában bekövetkezett változásokat és mindezzel párhuzamosan a tábornokok egymás közti rangviszonyának alakulását. Könyvünk tehát nem a szabadságharc diadalmas ütközeteit, vesztett csatáit mutatja be, s nem is a kuruc kor hőseinek kíván emléket állítani.