Individuális mitológia jellemzők

Az Individuális mitológiát 1975-ben választottam tervezett sorozatom címéül. Mikor az individuálist kerestem, akkor nőnéző-pontomat kerestem, és azt a mitológiát is, amely kifejezi a patriarchális művészettörténet kritikáját és egyben a képzőművészeti diskurzus részévé teszi a nőit. A mitológiát az egyetemes, a patriarchális emlékekből kiemelve, saját gondolataim és nőképem mitológiájának kialakításához használtam. Az Individuális mitológia számomra ars poetica volt, amit húsz éven keresztül művészetem definíciójaként újra és újra értelmezetem.