Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten jellemzők

A kötetben azokat az ismereteket dolgozták fel, melyeket a jelöltektől a szóbeli vizsgabizottság kér számon a közép-, illetve az emelt szintű vizsgán. Arra törekedtek, hogy a jelöltek általános képet kapjanak az elvárt anyagról, ezért nem egy konkrét tételsor mentén dolgozták fel az ismereteket.