Informatikai alapismeretek jellemzők

A kötet célja, hogy összefoglalja mindazon informatikai alapismereteket, amelyek eredményesebbé tehetik az információs és kommunikációs technológiák alkalmazását a tanári munkában. A könyv anyaga ezért elsősorban az e-learning szempontjából fontos ismereteket gyűjti össze, megalapozva ezzel a sorozat második, az e-tanításról szóló kötetének használatát, illetve az abban leírtak elsajátítását. Az általános informatikai alapfogalmaknak, a számítástechnika rövid történetének, a legfontosabb hardverelemeknek a bemutatásán kívül ezért találkozhat az olvasó viszonylag részletesebb szoftverhálózati és adatbázis-ismeretekkel. A tanárok és a tanári mesterségre készülők szakmai és magánfelhasználó gyakorlatát is segíteni igyekszik az adatvédelemről szóló fejezet. A könyvet a nappali, levelező és távoktatási rendszerben tanuló leendő tanítók, tanárok és gyakorló pedagógusok egyaránt haszonnal forgathatják.