INSTANT ANGOL II. - IGÉK jellemzők

Bernard Cerquiglini műve széles körű áttekintést ad afrancia nyelv születéséről, kialakulásáról.A műből elénk tárul az első újlatin és francianyelvemlék, a Strasbourgi eskü (842) teljes genezise,melynek jelentősége jóval nagyobb, mint ahogyan aztelőször gondolnánk: a korabeli történeti eseményekkelvaló közvetlen kapcsolatán túl a mai Európa mindennapiéletében is több szempontból meghatározónak tekinthető.Számos olyan történelmi személyiség életútját ismegismerhetjük, akik vagy közvetlen irányítói voltak akorabeli Európa sorsának, vagy pedig a háttérbenmeghúzódva közelről szemlélték, illetve kisebbmértékben formálták a történelem alakulását. Anyelvemlékek utóéletéről is számtalan izgalmasfejleményt tudhatunk meg.A francia nyelv születése a francia nyelv és a franciakultúra iránt érdeklődők nélkülözhetetlen olvasmánya,ám rajtuk kívül nagy haszonnal forgathatják mindazok,akiket érdekel a történeti nyelvészet, illetve megszeretnék ismerni a középkor első felénekNyugat-Európájában lezajlott