Integrált tankönyvcsalád - KÖRNYEZETISM. mt. 2.osztály jellemzők

A 2. osztályos munkatankönyv továbbra is az évszakok váltakozásának megfelelően követi az időjárás jellegzetességeit, megfigyelteti és megtapasztaltatja a növények, állatok, emberek életében bekövetkezett változásokat. Kiemelt szerepet kap a sérült emberek elfogadása és segítése, egészségünk, érzékszerveink óvása, a helyes napirend kialakítása. Az elsajátítandó anyagot dramatikus és énekes játékok hozzák közelebb a gyerekekhez. A tanulmányi séták és kirándulások a közvetlen megtapasztalást, a könyvtári órák a sokrétű ismeretszerzést alapozzák meg.