Internet.hu jellemzők

"...Az Internettel foglalkozó, örvendetes mértékben gyarapodó hazai irodalom számos kiváló darabja elveszni látszik a bulvár-szellemiséget árasztó vagy éppen a technológiával, üzletpolitikával foglalkozó közlemények áradatában. Az Internet.hu tanulmány-kötetei azonban állandó és stabil igazodási pontot jelentenek mindazoknak, akik a lényegre kiváncsiak. A World Internet Project magyarországi adatfelvételein alapuló elmélyült elemzések a napi szenzációk fecsegő felszíne alatt a mélyszerkezeteket fürkészik: vajon miképpen ragadható meg a magyar társadalom lassú elmozdulása a digitális kultúra irányába? Hogyan alakítja/változtatja meg időháztartásunkat és gondolkodásunkat az Internet térnyerése? Mit mondhatunk a változás tempójáról és jellemzőiről, akár nemzetközi összehasonlításban is? Egy tíz részesre tervezett sorozat második kötetét tartja a kezében az Olvasó."