Intézményi minőségirányítási program - Hogyan? jellemzők

A kötet célja, hogy az intézményi minőségirányítási programok elkészítéséhez nyújtson gyakorlati fogodzót. Felépítése segíti a program megalkotóját abban, hogy pontról pontra átgondolja a minőségirányítási program tartalmát, javaslatot tartalmaz a megalkotandó dokumentum szerkezetére, ezenközben pedig röviden kitér a minőségfejlesztés olyan kérdéseire is, amelyek nem annyira a program megalkotása, mint inkább az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése szempontjából lehetnek fontosak.