Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán - Francia alap-, közép- és felsőfok jellemzők

A kötet az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központja által működtetett Origó nyelvvizsga "B" típusú írásbeli részét mutatja be. Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent sorozat eddigi kiadványai a középfokú írásbeli egyes feladataihoz, valamint a hallás utáni értés feladathoz tartalmaztak gyakorlóanyagot. Ezúttal a teljes írásbeli vizsgát tekintik át, mindhárom vizsgafokon. A feladatrendszert fokonként 3-3 tételsor illusztrálja. A kötet újdonsága azonban az, hogy az érdeklődők átfogó képet kaphatnak a vizsga követelményszintjéről és értékelési rendszeréről is, megismerhetik a javítás során szem előtt tartott értékelési szempontokat, sőt betekintést nyerhetnek magába a javítási eljárásba is.