Ird füllel! Helyesírási gyakorló munkafüzet jellemzők

A munkafüzet gyakorlóanyagát a szerzők elsősorban a diszlexiás és a helyesírásban gyenge 3-8. osztályos gyermekek számára állították össze. Nem nyelvtani szabályismertetésből indultak ki, hanem sorra veszik, fölsorolják az iskolában tapasztalható jellegzetes helyesírási nehézségeket. Ezek: a) a magánhangzók időtartamának kódolása; b) a mássalhangzók időtartamának kódolása; c) a kiejtéstől eltérően írt betűkapcsolatok kódolása; d) a j - ly használata. A munkafüzet szógyűjtemények egészítik ki . Ezek támpontul szolgálnak mind újabb gyakorlatok szerkesztéséhez, mind a helyes artikulálás elsajátításához.