Megbüntethetetlen bűnök I. jellemzők

A globalizáció drámai módon összepréselte a Földön az időt és a teret. Ezért a jelenünket jellemző extraprofit-orientált mentalitás káros következményei sokrétűek, és kölcsönösen hatnak egymásra.
A vállalatok kártételeinek egy része már ma is különböző nemzetközi szerződésekbe és ajánlásokba ütközik, mégis a világ számos országában a megbüntethetetlen bűnök tartományába sorolhatjuk. Világunk gazdasági élete, s ennek részeként a vállalatok többségének működése "a cél szentesíti az eszközt" elven nyugszik. A preferált célok közé olyanok tartoznak, mint a stabilitás, a biztonságérzet, a megszerzett előnyök és privilégiumok megtartása és az államhatárokat nem ismerő extraprofit-termelés.
A transznacionális szervezetek e monográfiában bemutatott tetteivel összefüggésben a jogalkotók még távol állnak attól a szakmai kívánalomtól, amelyik szerint nemzetközi bűnözésre nemzetközi bűnüldözéssel kell válaszolni. A rövid távú érdekek ma, és félő, hogy még túlságosan is sokáig "lenullázzák" a morális értékeket. A gazdaságilag fejlett világban a makrokriminalitás szintjén a morál már nem támasza a jognak. A jogi környezet a jelenlegi állapotokat rögzíti, esetenként szolgálja, de csak ritkán tiltja. A nemzetállamokat tömörítő nagy nemzetközi szervezetek sem állítanak hatékony sorompókat a jelenlegi törekvések és gyakorlat elé.
Nemcsak nyilatkozatokban, hanem konkrét tettekben megnyilvánuló értékalapú globális megközelítésre ma még leginkább csak az érdekérvényesítésben gyenge civil szervezetek mutatnak készséget.