Írni tanulok (kisbetűs) - a párhuzamos írástanításhoz jellemzők

Az előkészítő időszak (betűelemek vázolása) után az írott kisbetűk megismerése az olvasástanulással párhuzamosan halad. A füzet első felében 6 mm-es vonalközt, a második felében (novembertől) 5 mm-es vonalközt használunk. Az írott szavak másolása mellett a nyomtatottról való válogató másolás, valamint a beszédhallás fejlesztése (a tanult betű beírása a szókeret megfelelő helyére) különösen gyakran fordul elő első félévi munkafüzetünkben. A 28. oldaltól kezdve fokozatosan növekvő hosszúságú szavak önálló leírása is rendszeresen előforduló feladat. Igen jó teljesítménynek számít, ha a félév végére elsőseink 5-6 betűs (helyesírási nehézséget nem tartalmazó) szavakat képesek önállóan, betűkihagyás nélkül leírni.