Irodalmi atlaszkönyvek. 9. évfolyam. Szöveggyűjtemény jellemzők

Az Irodalmi atlaszkönyvek sorozat a kulturális tradíciót és az új évezredben elkerülhetetlen megújulást ötvözi. Az alapkönyv (tankönyv) a szöveginformatika új útjain jár, amikor vizuálisan strukturált ismeretközlést is alkalmaz a hagyományos fejezetek mellett. A szöveggyűjtemény nem éri be a feldolgozott korszakok művészi dokumentumainak közlésével, hanem a művek későbbi korszakokban keltett visszhangját is hallhatóvá próbálja tenni. A munkafüzet pedig egyszerre segíti a megszerzett ismeretek megszilárdítását és a sikeres érettségihez szükséges készségek kialakítását, majd fejlesztését. Ennek megfelelően szöveggyűjteményünk az antikvitás és a Biblia, a középkor és a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus kiemelkedő műveinek, műrészleteinek közlésén túl más korok szemelvényeinek is tere ad.