Irodalmi ikerkönyvek 6. Munkafüzet jellemzők

Az Irodalmi ikerkönyvek sorozat Munkafüzetei abban igyekeznek segíteni tanároknak és diákoknak egyaránt, hogy az elsajátított ismeretekhez jól begyakorolt képességeket, készségeket is társíthassanak az iskolai munka folyamán. Ezért a kérdések, feladatok itt nem kapcsolódnak olyan szorosan a művekhez, mint a tankönyvben, hanem azok szövegét alapnak, kiindulási pontnak tekintve mindig egy-egy fejlesztendő kompetenciára összpontosítanak. A fejlesztő tevékenységek átgondolt folyamatot alkotva olyan algoritmikus gyakorlósorokat adnak a felhasználók kezébe, amelyek mindig az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladnak, s így a legkitűnőbb és a leggyengébb tanulónál egyaránt sikerélményt, fejlődést eredményezhetnek. Mindeközben sokszor igyekeznek játékossá és vidámmá tenni a feladatmegoldást, jelezve: az irodalom elsősorban játék. Játék a nyelvvel, játék a fantáziával.