Irodalmi szöveggyűjtemény a szakiskolák 9-10. osztálya számára jellemzők

A tankönyv tartalmából: Mire jó az irodalom?; Csináljunk újságot hozott anyagból!; Indítékok és következmények; Sikerek, kudarcok, életutak; kedvencek, különcök, kedvtelések; Beilleszkedés és kívülmaradás; nevetés és irodalom; A meggyőzés művészete; Szerelem; Konfliktusok; örökségünk; Az ember titkai; Erőszak és kiszolgáltatottság; Irodalmi kommunikáció.