Irodalom 11. Szövegértés és fogalomhasználat jellemzők

Kompetenciafejlesztés az érettségi vizsga feladattípusainak megfelelő kérdéssorokkal a 11. évfolyam ismeretanyagához kapcsolódóan.
A kötet tartalma:
- 10 szövegértési feladatsor
- 5 műveltségi feladatsor