Irodalom 12. tankönyv jellemzők

A tankönyvcsalád kötetei egyszerre tesznek eleget az ismeretközlés és a kompetenciafejlesztés feladatának. A szerzői ismeretközlő szövegek mellett áttekinthető táblázatok, igényes képanyag segíti a megtanulandó ismeretek befogadását, elmélyítését, továbbgondolását. Az egyes témák feldolgozását problémaközpontú, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az elemző- és vitakészség fejlesztését előtérbe helyező feladatok segítik. A rendszerezés, összefoglalás minden esetben vázlat, illetőleg táblázatok segítségével történik. A tankönyvekhez - évfolyamonként - bőséges szemelvényanyagot tartalmazó szöveggyűjtemények készültek.