Irodalom 7. Olvasókönyv a hetedik évfolyam számára jellemzők

Az olvasókönyv tartalmából: A reformkor; "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derűl!"; Kölcsey Ferenc; "Egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált"; Vörösmarty Mihály; "Szabadság, szerelem!"; Petőfi Sándor; "Két ifju térdel, kezökben a lant"; Arany János; "Fiaim, csak énekeljetek!"; Tompa Mihály; "Csillagoltó sötétségben mi vagyunk még éberen"; Vajda János; Jókai Mór; Mikszáth Kálmán; Krúdy Gyula; Két novella a gyermekről; "Humorban nem ismerek tréfát". Bevezetés a paródiába; Versek az idő múlásáról; Válogatás a 19. század költészetéből: Johann Wolfgang Goethe, Robert Burns, Berzsenyi Dániel, Percy Bisshe Shelley, Heinrich Heine, Puskin, Edgar Allen Poe, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Victor Hugo, Arany János, Vajda János; Kis fogalomtár; Ajánlott művek.