Irodalom az általános iskola 3. osztálya számára jellemzők

A tankönyv tartalmából: I. Versek: Liliom-palota; Virág leszek, tied leszek; Elindultam szép hazámbul; A nap tüze, látod; II. Ragok regék; III. Balladák; IV. Verses mesék, elbeszélő költemények; V. Mesék; VI. Elbeszélések; VII. Részletek mese- és ifjúsági regényekből; VIII. Szólások, közmondások, találós kérdések; IX. Interjúk; X. Kritikák; XI. Könyvismertetések; XII. A könyvben szereplő írókról, költőkről.