Irodalom I. a négy- és hatosztályos középiskolák számára jellemzők

Ez a tankönyv diákoknak készült. Így lehet igazán a tanárok segítségére is. Mint minden tankönyv, ez is informatív, de szeretne lényegre törő, dialogikus, az igényekhez igazodó, sőt szórakoztató is lenni. A tankönyv szövegében megvan a legtöbb kérdésre a válasz. Ezekre többféle válasz is adható, ezért a tankönyvtől független, önálló értelmük van. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy a diákokban így tudatosodik a leginkább: az irodalmi művek kapcsán arról érdemes beszélni, ami szó szerint nincsen a szövegben, a szerző közvetve mégis közli velünk. A kérdések és a képek mellett idézetek is szerepelnek a margón. Hol illusztratívak, hol további ismeretekkel szolgálnak, hol asszociatív viszonyban állnak a főszöveggel. Megtudhatjuk belőlük, mit gondolt Babits Homéroszról, Petri György Petrarcáról, s hogy Jupiter fája nem véletlenül a tölgyfa, mert a tölgyfákat éri a legtöbb villámcsapás#.