Irodalom munkafüzet 7. jellemzők

A Korona Kiadó irodalom munkafüzetei -bár elsősorban a Cserhalmi Zsuzsa által írt felső tagozatos irodalom tankönyveinkhez kapcsolódnak- bármely iskolatípusban és irodalomsorozattal együtt kiválóan használhatóak. Az adott évfolyam anyagát átfogó feladatsorok következetes, tervszerű, folyamatos értékelést és ellenőrzést, valamint önellenőrzést tesznek lehetővé. A hétköznapi szövegértéstől a műismereten, az irodalomról való gondolkodáson keresztül az ismeretek alkalmazásáig sok minden mérhető az írásbeli munkák alapján. A feladatlap feldolgozásának elemzése nemcsak megerősítő visszajelzést jelent a tanulóknak, hanem motiváló bázisul is szolgál a képzés következő szakaszához.