Irodalom - Szövegértés, szövegalkotás, szövegelemzés jellemzők

A kiadvány az érettségi vizsga feladattípusainak megfelelő kérdéssorokat tartalmazza.