IRODALOMTANITÁS A VILÁG KILENC OKTATÁSI RENDSZERÉBEN jellemzők

Az irodalomtanítás országonként változó egyedi jellegzetességeinek és funkcióinak gazdag tárházát találhatja meg könyvünkben az olvasó. Magyarországon mintha aszinkróniában, némi elcsúszásban látszanának lenni az irodalomtanítás és az ország jelenkori társadalmi-kulturális-oktatási jellemzői. A rendszerváltozás utáni s e tanulmány készítésekor éppen az Európai Unióhoz csatlakozni készülő Magyarországon az internet, a mobiltelefonok és a kereskedelmi tévék idején, a fiatal generációk nyelvhasználatának gyökeres változása korában (...) egy drámai sebességgel bővülni látszó terciális oktatás közelében, az emberről és a jövőről alkotott képünk kataklizmaszerű átalakulásának korszakában szükségképp nem szólhat az irodalomtanítás arról és úgy, amiről és ahogy az 1960-as, 70-es években szólt; de ami igazán drámai, hogy még csak arról sem, mint amiről például az 1990-es években igyekezett beszélni!A könyv az élményközpontú irodalomtanítás sorozat tagja.