Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban jellemzők

A tankönyvként és kézikönyvként egyaránt használható kötet az irodalomtudomány nagy beszédmódjainak bemutatásával az irodalmi olvasás és interpretáció rendszereit ismerteti. Az alteritás ősi hermeneutikai stratégiai áttekintése után a modernitás sokféle irodalomtudományi elméletét mutatja be. Részletesen kitér a premodern (pozitivizmus és szellemtörténet), a modern (orosz formalizmus, új kritika, strukturalizmus) rendszerekre, valamint vázolja a két nagy posztmodern diskurzust az ontológiai hermeneutikát és a dekonstrukciót. A kötet az 1997-ben megjelent tankönyv javított kiadása.