ISKOLÁK A TÁRSADALOM PEREMÉN jellemzők

A monográfia sajátos módszertannal külön vizsgálja a hátrányos, az átlagos és a többségében előnyös családi hátterű diákokat tanító intézményeket. Bemutatja, hogy az egyes kompozíciókban más jelent eredményesség valamint a humán és társadalmi tőkeforrások teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálatán át bizonyítja, hogy az eredményesség eléréséhez is más-más utak vezetnek. Új megközelítést jelent az is a hazai szakirodalomban, hogy szemben az egyéni tanári eredményességre koncentráló kutatásokkal ez a munka a tanári kar közös pedagógia hatását vizsgálja. A könyv a hazai és nemzetközi szakirodalom újraelemzésével összegyűjti azokat az eddigi tudományos tapasztalatokat, amelyek ezekben a nagyobb kihívást jelentő intézményekben tanító tanárokra vonatkoznak. A szerző a Debreceni Egyetem tanára, oktatáskutató, szociológus.