ISKOLÁK ÉS ISKOLAREFORMOK MAGYARORSZÁGON ÉS SVÁJCBAN - MAGYAR,NÉMET - jellemzők

A SZERKESZTŐK ELŐSZAVA VORWORT DER HERAUSGEBER A jelen kötet egy országok közötti iskolapedagógiai kutatási projekt eredményeit mutatja be. Az 1996-ban zárult munkában egy magyar és egy svájci kutatócsoport vett részt. Előbb a történeti áttekintést készítettük el, majd empirikus elemzőmunkát végeztünk. Munka közben merült fel vizsgálati anyagunk publikálásának a kérdése. E kötet kiadására azért szántuk el magunkat, hogy egyfelől az elvégzett munkát dokumentálhassuk, másfelől pedig a kritikus olvasót megismertessük elvégzett alkotmányjogi, iskolaszervezettani, innovációra orientált összehasonlító vizsgálatunk eredményeivel. A szerzők az egyes fejezeteket képező tanulmányaikban sokféle különbségre, ám jól körülhatárolt perspektívából tekintve, bizonyos meglepő azonosságokra is rámutatnak a két, első pillantásra igen eltérő oktatási rendszerben. Természetesen nem kívánják a két szisztéma közül egyiket sem minősíteni. Mindamellett a kontinuitás a diszkontinuitásban fogalma ugyanúgy vita tá