ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT... 2008. - FŐVÁROSI - jellemzők

A kötet - a tájékozódás és a választás megkönnyítésére - közli csaknem valamennyi - nappali, valamint az iskolarendszeren kívülre kerülők számára megfelelő esti-levelező tagozatú - gimnázium egyedi sajátosságait, röviden bemutatja arculatukat. A szakképzésről szóló fejezet alighanem sok újdonságot tartalmaz, nem csupán a diákok és szüleik számára. A pedagógusok, osztályfőnökök is tallózhatnak a változások következményeképpen alakuló új szakképzési profilok között.