ISTEN A FEGYVERGOLYÓBAN jellemzők

Magén István (1950, Budapest), ismert képzőművész, rendszeres publicisztikai tevékenysége mellett elbeszéléseket is közölt, könyveket illusztrált. Szépprózai munkáinak közreadását az Isten a fegyvergolyóban című regénnyel kezdi a PONT Kiadó. Kórházakban hányódik, készül a halálra. Betegségére jellemző fáradt, fulladásos látomásokban kavarog körülötte a kortárs magyar világ – emberi rendszertelenséggel, esendően búcsúzik tőle Antal, az öregember. Aki „különben” túlélő, egyike azoknak, akiket 1944-ben a Dunába lőttek, de egy jégtáblába kapaszkodva megmenekül, partot ér, majdnem-halálát túléli, az csak hetven évvel később következik be.Az emberi személyesség „hitelességi fokára leszállított” történelmi zavarban, lelki, mentális kavarodásban a köznapi élet vád és indulat nélkül folyik tovább, akár a „vétlen” Duna. Antal, akit egész életén végigkísért az utána lőtt golyó, úgy hal meg öregemberként, mint akit el is ért a golyó. A gyilkosságot a természetes halálba oldja Magén Istvánnak a ma