ISTEN ÉLTETŐ JÓSÁGÁBAN - TALÁLKOZÁS A JEZSUITA LELKISÉG GYÖKEREIVEL jellemzők

Ahogy Szent Ignácnál vagy Assisi Szent Ferencnél, úgy Nemeshegyi atyánál sem hiányozhat a teremtett világ iránti csodálat és szeretet, a csirkepaprikás, a mosolygós alma, a sekrestyébe berepülő legyecske vagy épp az ablaka előtti hársfán ugrándozó madárkák. Lelkiség, teológia, élet, személyes néha egészen bizalmas vallomások Szent Ágoston módjára, s mindez a rendalapító Ignác Lelkigyakorlatain átszűrve és keretbe öntve. A címben szereplő Gyökerek, valójában gyümölcsök is. Gyümölcsök, amelyeket az Ignácnak annyira drága isteni háromságos Jóság termett Péter atya lelkében. Gyümölcsök, amelyekből árad az Evangélium íze, öröme. Gyümölcsök, amelyekre újra és újra rárajzolódik Jézus lelkülete, alázata.